[MINH HUỆ 01-01-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Giang Tây, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Nam Xương (6); nhóm học Pháp ở Nam Xương; Thuỵ Xương, Cửu Giang; Cửu Giang (5); Cống Châu; Tân Kiến, Nam Xương; nhóm học Pháp ở Tân Kiến, Nam Xương; Đông Hồ, Nam Xương; Thanh Vân Phổ, Nam Xương; nhóm học Pháp ở Thanh Vân Phổ, Nam Xương; nhóm học Pháp ở Nam Xương; Phong Thành, Nghi Xuân; Tây Hồ, Nam Xương (2); Tân Dư; Cao An, Nghi Xuân; nhóm học Pháp ở Cao An, Nghi Xuân; Nghi Xuân (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/江西大法弟子恭祝师尊新年好-28条–436113.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share