[MINH HUỆ 01-01-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Chiết Giang, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Chu Sơn; Bình Hồ, Gia Hưng; Hàng Châu (5); Hải Diêm, Gia Hưng; Thai Châu; Ninh Ba; Vĩnh Khang, Kim Hoa; Chiết Giang (2); Lan Khê, Kim Hoa (2); Dư Diêu, Ninh Ba (2); nhóm học Pháp ở Thuỵ An, Ôn Châu (2); Thuỵ An, Ôn Châu; Tây Hồ, Hàng Châu; Ninh Ba; Tấn Vân, Lệ Thuỷ; Lệ Thuỷ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/浙江大法弟子恭祝师尊新年好-24条–436116.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share