[MINH HUỆ 01-01-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Hồ Nam, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Hành Dương (3); Nhạn Phong, Hành Dương (5); Thạch Cổ, Hành Dương (3); Chưng Tương, Hành Dương (2); Châu Huy, Hành Dương; Hoài Hoá; Ích Dương; Lành Thuỷ Giang, Lâu Để; Hồ Nam; Tương Đàm; Nhạc Dương.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/湖南大法弟子恭祝师尊新年好-20条–436136.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share