[MINH HUỆ 01-01-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Phúc Kiến, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Vũ Di Sơn, Nam Bình; Kiến Âu, Nam Bình; Nam Bình; Phổ Thành, Nam Bình (2); Tùng Khê, Nam Bình (2); Chính Hoà, Nam Bình; Ninh Đức (2); Tuyền Châu; Hạ Môn; Quang Trạch, Nam Bình; Thiệu Vũ, Nam Bình; Duyên Bình, Nam Bình; Long Nham; Phúc Kiến; Nam Bình.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/福建大法弟子恭祝师尊新年好-19条–436139.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share