[MINH HUỆ 01-01-2022]

Nhân dịp Năm mới năm 2022, các đệ tử Đại Pháp tại các địa khu sau đây ở Indonesia tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Indonesia; Gianyar, Bali (03); Đảo Bali; Đảo Batam; Jakarta; Karangasem; Malang; Medan; Pemalang; Pontianak; Semarang; Yogyakarta;

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/印度尼西亚大法弟子恭祝师尊新年好-14条–435902.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share