[MINH HUỆ 31-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Hàm Đan (02); Sa Hà, Hình Đài; Bạc Đầu, Thương Châu (02); huyện Khúc Chu (13); Hà Bắc; Thâm Châu, Hành Thủy (07); Hành Thủy; Phụ Thành; Hương Hà.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/河北大法弟子恭祝师尊新年好-31条–435886.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share