[MINH HUỆ 31-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Huyện Tân Tân, Phủ Thuận; Lập Sơn, An Sơn; Phủ Thuận (03); Đan Đông (05); Huyện Chương Vũ, Phụ Tân (02); Liêu Dương (04); Doanh Khẩu (02); An Sơn (02); Thiết Lĩnh; Liêu Ninh.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/辽宁大法弟子恭祝师尊新年好-21条–435888.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share