[MINH HUỆ 31-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Đông Doanh (02); Lai Dương, Yên Đài (02); Chiêu Viễn, Yên Đài (03); Uy Hải (05); Long Khẩu, Yên Đài; Hà Trạch; Tê Hà, Yên Đài (04); Nhật Chiếu; Sơn Đông (02).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/山东大法弟子恭祝师尊新年好-20条–435751.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share