[MINH HUỆ 31-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Hiếu Cảm; Huyện Công An, Kinh Châu (02); Đông Hồ, Vũ Hán; Vũ Hán; Hồ Bắc; Ôn Tuyền, Hàm Ninh (23).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/湖北大法弟子恭祝师尊新年好-31条–435887.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share