[MINH HUỆ 31-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Huyện Tập Hiền, Song Áp Sơn (04); huyện Tuy Tân, Hạc Cương; Hắc Long Giang (03); Hạc Cương (05); Mẫu Đơn Giang; An Đạt, Tuy Hóa; Kim Sa, Thất Đài Hà; Song Áp Sơn; Hải Lâm, Mẫu Đơn Giang; huyện Tôn Ngô, Hắc Hà.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/黑龙江大法弟子恭祝师尊新年好-21条–435891.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share