[MINH HUỆ 01-01-2022]

Nhân dịp Năm mới năm 2022, các đệ tử Đại Pháp tại các địa khu sau đây ở miền Đông nước Mỹ tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

New Jersey (02); Greater Philadelphia (02); Charlotte, Bắc Carolina; Washington DC (03); Bắc Carolina; Nhóm học Pháp ở Florida; New England; Harrisburg, Pennsylvania; Nhà máy In Kỷ nguyên Mới; Florida; Worcester, Massachusetts

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/美东地区大法弟子恭祝师尊新年好-15条–435905.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share