[MINH HUỆ 01-01-2022]

Nhân dịp Năm mới năm 2022, các đệ tử Đại Pháp tại các địa khu sau đây ở Nhật Bản tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Nhật Bản (10); Tokyo (06); Kanagawa; Kobe; Shimane; Kumamoto; Hokkaido; Osaka (02); Nhóm giảng chân tướng giải cứu ở Nhật Bản; Điểm luyện công ở thành phố Kumagaya, tỉnh Saitama; Miền Trung Nhật Bản; Matsudo

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/日本大法弟子恭祝师尊新年好-27条–435903.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share