[MINH HUỆ 01-01-2022]

Nhân dịp Năm mới năm 2022, các đệ tử Đại Pháp tại các địa khu sau đây ở Úc và New Zealand tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

New Zealand (05); Úc; Hạng mục Truyền thông Queensland, Úc; Adelaide, Úc; Hạng mục giảng chân tướng qua điện thoại tại Úc; Sydney, Úc (06); Melbourne, Úc; Queensland, Úc (02); Hamilton, New Zealand (02); Brisbane, Queensland, Úc (02); Thiên Quốc Nhạc Đoàn Melbourne

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/澳大利亚、新西兰大法弟子恭祝师尊新年好-23条–436062.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share