[MINH HUỆ 31-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022, các đệ tử Đại Pháp ở Liêu Ninh, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đông Cảng, Đan Đông (03); An Sơn (04); Huyện Tụ Nham, An Sơn (03); Huyện Tự Trị Mãn tộc Tụ Nham, An Sơn (06); Phụ Tân; Thị trấn Nhất Huyền, Thiết Lĩnh; Phủ Thuận

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/辽宁大法弟子恭祝师尊新年好-19条–435895.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share