[MINH HUỆ 31-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Khúc Chu, Hàm Đan (08); huyện Phụ Thành, Hành Thủy (05); Hình Đài (03); Hà Bắc; Hàm Đan (03); Thương Châu (03).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/河北大法弟子恭祝师尊新年好-24条–435893.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share