[MINH HUỆ 01-01-2022]

Đệ tử Đại Pháp tham gia các hạng mục giảng chân tướng sau đây tại hải ngoại cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Hạng mục giảng chân tướng DHT của Trung tâm thoái đảng Toàn cầu (03); Đội trống lưng Hàn Quốc; Nhóm giảng chân tướng giải cứu toàn cầu (02); Graz, Áo; Thiên Quốc Nhạc Đoàn tại Vancouver, Canada; Hạng mục The Epoch Times ở Úc; Điểm giảng chân tướng ở Toronto, Canada; Nhóm gọi điện thoại giải cứu toàn cầu; Đài Phát thanh Hy vọng (02); Điểm giảng chân tướng ở Alor, Malaysia; Hạng mục giải cứu khẩn cấp toàn cầu nhánh 902; Nhóm giảng chân tướng qua điện thoại; Trung tâm thoái đảng toàn cầu; Nhóm gọi điện thoại giảng chân tướng nhánh 711-2; Đệ tử Đại Pháp tại Trung tâm Dịch vụ thoái đảng toàn cầu ở Nhật; Nhóm giảng chân tướng qua điện thoại tại Úc; Nhóm xe hoa giảng chân tướng ở Las Vegas, Hoa Kỳ; Nhóm giảng chân tướng qua mạng Internet; Đội trống lưng New Zealand;  Nhóm gọi điện thoại giảng chân tướng ở Úc; Điểm luyện công ở Công viên Auckland, New Zealand; Trường Minh Huệ Toronto ở Toronto, Canada; Điểm giảng chân tướng Đại Pháp mới tại Seoul, Hàn Quốc; Đài truyền hình NTDTV Thái Lan; Điểm giảng chân tướng ở Whitechapel ở Phần Lan; Thiên Quốc Nhạc Đoàn tại Toronto Canada; Điểm luyện công tại Glendale ở Arizona, Hoa Kỳ; Nhóm giảng chân tướng giải cứu toàn cầu nhánh 901


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/海外各讲真相项目组大法弟子恭祝师尊新年快乐-436215.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share