[MINH HUỆ 31-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022, các đệ tử Đại Pháp ở Hồ Bắc, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Hồ Bắc; Thập Yển (03); Tiên Đào; Xích Bích, Hàm Ninh; Quận Thái Điện, Vũ Hán; Quan Sơn, Vũ Hán; Huyện Thanh Long, Tần Hoàng Đảo; Vũ Hán (03); Nam Hồ, Vũ Xương, Vũ Hán; Hán Dương, Vũ Hán; Hán Xuyên, Hiếu Cảm; Ôn Tuyền, Hàm Ninh (05); An Lục, Hiếu Cảm (02); Quận Sa Thành, Kinh Châu

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/湖北大法弟子恭祝师尊新年好-23条–435894.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share