[MINH HUỆ 01-01-2022]

Nhân dịp Năm mới năm 2022, các đệ tử Đại Pháp tại các địa khu sau đây ở Úc và New Zealand tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Úc; New Zealand (06); Trường Minh Huệ Sydney ở Úc (02); Wellington, New Zealand (03); Sydney, Úc (06); Hamilton, New Zealand; Auckland, New Zealand; Adelaide, Úc; Melbourne, Úc (05); Nhóm Học Pháp ở Chatswood, Sydney; Phía Đông Nam  Melbourne, Úc; Perth, Úc; Canberra, Úc; Queensland, Úc; Nam Úc

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/澳大利亚、新西兰大法弟子恭祝师尊新年好-32条–436292.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share