[MINH HUỆ 01-01-2022]

Nhân dịp Năm mới năm 2022, các đệ tử Đại Pháp tại các địa khu sau đây ở Canada tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Canada; Toronto, Canada (20); Nhóm giảng chân tướng nền tảng DHT ở Canada (03); Winnipeg, Canada (02); Windsor, Canada; Hawkwood, Calgary, Canada; Halifax, Canada; Calgary, Canada (02); Vancouver, Canada (03); Edmonton, Canada; Điểm giảng chân tướng và Trung tâm Phục vụ Thoái xuất Toàn cầu ở Khu Phố Tàu Toronto; Hamilton, Canada; London, Canada; Đảo Prince Edward, Canada; Fort McMurray, Canada; Victoria, Canada; Halifax, Canada; Kelowna, Canada; Nhóm Học Pháp ở Vaughan, Canada; Nhóm giảng chân tướng nền tảng RTC ở Vancouver, Canada

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/加拿大多地大法弟子恭祝师尊新年好-46条–436290.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share