[MINH HUỆ 01-01-2022]

Nhân dịp Năm mới năm 2022, các đệ tử Đại Pháp tại các địa khu sau đây ở Malaysia tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Malaysia; Johor, Malaysia; Đệ tử Đại Pháp Đại Lục sinh sống tại Malaysia (04); Kuala Lumpur, Malaysia; Selangor, Malaysia

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/马来西亚大法弟子恭祝师尊新年好-8条–436064.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share