[MINH HUỆ 01-01-2022]

Nhân dịp Năm mới năm 2022, các đệ tử Đại Pháp tại các địa khu sau đây ở New York, Mỹ tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

New York (27); Quận Cam, New York (03); Midtown, New York (04); Đài Phát thanh Hy vọng ở New York; Upstate New York (02); Nhóm giảng chân tướng ở New York; Hạng mục truyền thông ở New York; Flushing, New York

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/纽约地区大法弟子恭祝师尊新年好-41条–436293.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share