[MINH HUỆ 01-01-2022]

Nhân dịp Năm mới năm 2022, các đệ tử Đại Pháp tại các địa khu sau đây ở New York, Mỹ tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

New York (22); Midtown, New York (09); Khoa Kỹ thuật của Đại học Feitian ở Midtown, New York; Quận Cam, New York; Nhóm giảng chân tướng nền tảng DHT của Trung tâm thoái đảng toàn cầu tại New York;  Flushing, New York; Thiên Quốc Nhạc Đoàn New York; Upstate, New York (02); Nhóm giảng chân tướng tại Flushing, New York; Đội trống lưng, Đội hoa sen, Đội thuyền hoa tại New York; Đại học Nghệ thuật Phương Bắc; Nhóm giảng chân tướng nhánh 902 tại New York; Quận Cam, New York; Flushing, New York

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/纽约地区大法弟子恭祝师尊新年好-45条–436065.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share