[MINH HUỆ 31-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022, các đệ tử Đại Pháp ở Sơn Đông, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Huyện Tào, Hà Trạch (03); Tê Hà, Yên Đài; Chiêu Viễn, Yên Đài (07); Yên Đài (02); Huyện Cử, Nhật Chiếu (03); Huyện Quan, Liêu Thành; Tri Bác (03); Bác Hưng (02); Tri Xuyên, Tri Bác; Tế Ninh

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/山东大法弟子恭祝师尊新年好-24条–435896.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share