[MINH HUỆ 31-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022, các đệ tử Đại Pháp ở Liêu Ninh, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Liêu Ninh (03); Quận Tân Phủ, Phủ Thuận; Thị trấn Cô Sơn, Đông Cảng, Đan Đông; Phủ Thuận (04); Thanh Nguyên, Phủ Thuận (08); An Sơn (05); Thạch Kiều; Đan Đông; Cái Châu, Doanh Khẩu; Hải Thành, An Sơn; Xương Đồ, Thiết Lĩnh (02)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/辽宁大法弟子恭祝师尊新年好-28条–435897.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share