[MINH HUỆ 31-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022, các đệ tử Đại Pháp ở Sơn Đông, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Sơn Đông; Tê Hà, Yên Đài (02); Phúc Sơn, Yên Đài; Lai Vu, Yên Đài; Liêu Thành; Yên Đài; Vinh Thành, Uy Hải (03); Uy Hải (02); Trương Điếm, Tri Bác (02); Lai Vu; Đông Doanh (02); Thạch Đảo, Uy Hải; Duyện Châu; Vũ Thành; Tri Bác; Huyện Quan, Liêu Thành

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/山东大法弟子恭祝师尊新年好-22条–435898.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share