[MINH HUỆ 31-12-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Sơn Tây, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Hoài Nhân (01); Đại Đồng (06); Thái Nguyên (11); Tấn Thành (02); Dương Tuyền (04); Văn Thủy (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/山西大法弟子恭祝师尊新年好-25条–435977.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share