[MINH HUỆ 31-12-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Chiết Giang, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các tiểu tổ học Pháp, gia đình, tập thể và cá nhân đệ tử Đại Pháp ở Chiết Giang (01); Thai Châu (03); Ôn Châu (04); Kim Hoa (07); Hàng Châu (05); Lệ Thủy (03); Bách Tuế (01); Ninh Ba (03).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/浙江大法弟子恭祝师尊新年好-27条–435994.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share