[MINH HUỆ 31-12-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Giang Tô, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các đệ tử ở Diêm Thành (03); Thường Châu (07); Nam Thông (01); Từ Châu (01); Tô Châu (01); Phù Dư (01); Vô Tích (01); Dương Châu (01); Nam Kinh (05).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/江苏大法弟子恭祝师尊新年好-21条–435989.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share