[MINH HUỆ 31-12-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Quảng Đông Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các tiểu tổ học Pháp, gia đình, tập thể và cá nhân đệ tử Đại Pháp ở Quảng Đông (02); Yết Dương (04); Quảng Tây (01); Sán Vĩ (01); Trung Sơn (01); Triệu Khánh (02); Sán Đầu (03); Châu Hải (01); Huệ Châu (02); Thâm Quyến (01); Mai Châu (02); Thanh Viễn (01); Phật Sơn (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/广东大法弟子恭祝师尊新年好-22条–435978.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share