[MINH HUỆ 31-12-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Quảng Tây, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các tiểu tổ học Pháp, gia đình, tập thể và cá nhân đệ tử Đại Pháp ở Quảng Tây (03); Quế Lâm (03); Quý Cảng (01); Bắc Hải (02); Ninh Hương (02); Tráng Tộc khu (03); Bách Sắc (01); Nam Ninh (05); Phòng Thành (04); Ngô Châu (03).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/广西大法弟子恭祝师尊新年好-27条–435980.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share