[MINH HUỆ 31-12-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các tiểu tổ học Pháp, gia đình, tập thể và cá nhân đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc (01); Hành Thủy (08); Thừa Đức (02); Thương Châu (02); Hàm Đan (09); Hình Đài (04); Huyện Ngụy (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/河北大法弟子恭祝师尊新年好-27条–435991.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share