[MINH HUỆ 31-12-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Hồ Nam, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Tương Đàm (02); Nhạc Dương (05); Hoài Hóa (01); Hành Dương (07); Sâm Châu (02); Chu Châu (02); Ninh Hương (01); Thường Đức (02); Kỳ Dương (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/湖南大法弟子恭祝师尊新年好-23条–435996.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share