[MINH HUỆ 31-12-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Phúc Kiến, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các tiểu tổ học Pháp, gia đình, tập thể và cá nhân đệ tử Đại Pháp ở Phúc Kiến (01); Hạ Môn (01); Tuyền Châu (01); Phúc Châu (14); Long Nham (02); Ninh Đức (01); Nam Bình (01); Cổ Điền (01); Chương Châu (01); Bình Đàm (02).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/福建大法弟子恭祝师尊新年好-24条–436000.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share