[MINH HUỆ 31-12-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Quý Châu, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các tiểu tổ học Pháp, gia đình, tập thể và cá nhân đệ tử Đại Pháp ở Quý Châu (07); An Thuận (01); Quý Dương (15); Tuân Nghĩa (05); Tất Tiết (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/贵州大法弟子恭祝师尊新年好-29条–436002.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share