[MINH HUỆ 31-12-2021]

Nhân dịp Năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp tại các địa khu sau đây ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Trường Xuân (11); Cửu Đài; Thị trấn Hợp Long (02); Du Thụ; Cao Tân; Huyện Nông An (03); Đức Huệ (02); Quận Nhị Đạo; Đường Khang Bình; Đường Vinh Quang

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/长春大法弟子恭祝师尊新年好-24条–436006.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share