[MINH HUỆ 31-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp công tác trong nhiều ngành nghề tại tại các tỉnh thành và địa khu sau đây ở Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Mỏ dầu Trung Nguyên, Bộc Dương, Hà Nam (04); Cục Lâm Nghiệp Phương Chính, Hắc Long Giang (02); Mỏ dầu Thắng Lợi, Tri Bác, Sơn Đông; Đệ tử Đại Pháp công tác trong ngành thiết kế; Ngành xây dựng ở Trường Xuân, Cát Lâm; Ngành khảo sát địa chất ở tỉnh Hắc Long Giang; Hệ thống mạng lưới cung cấp điện của tỉnh Hà Bắc; Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Trung Quốc; Mỏ dầu Đại Khánh, Hắc Long Giang (02); Ngành Cung ứng và Tiếp thị Du Thụ, Trường Xuân, Cát Lâm; Ngành Nông nghiệp Hắc Long Giang; Nhà máy ô tô ở Trường Xuân, Cát Lâm; Ngành Y tế Đại Lục; Mỏ dầu Thắng Lợi, Đông Doanh, Sơn Đông; Ngành Thủy lợi Sơn Đông; Ngành Thủy lợi Huyện Lâm Cù, Duy Phường, Sơn Đông; Mỏ dầu Hoa Bắc, Hà Bắc;
Ngành Thủy lợi Sơn Đông; Nhà máy tại Hồ Lô Đảo, Liêu Ninh; Ngành Y tế Bảo Định, Hà Bắc; Ngành Thống kê ở Trung Quốc Đại Lục; Hệ thống Kiểm sát ở Trung Quốc Đại Lục; Ngân hàng Công thương Phủ Thuận, Liêu Ninh; Ngành Đường sắt Phủ Thuận, Liêu Ninh; Ngành Đường sắt Giai Mộc Tư, Hắc Long Giang; Ngàng Hàng không Vũ trụ tại Hải Điến, Bắc Kinh; Ngành sản xuất Dầu mỏ Liêu Hà; Cục Lâm nghiệp Hồng Thạch, Hoa Điện, Cát Lâm; Công ty tại Hàm Đan, Hà Bắc


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/各行业大法弟子恭祝师尊新年好-33条–435963.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share