[MINH HUỆ 31-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp bị giam giữ phi pháp tại các tỉnh thành và khu vực sau đây thuộc Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp bị giam giữ phi pháp tại Đại Lục (02); Thiên Tân (02); Nhà tù nữ Sơn Đông; Cam Túc; Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang; Vân Nam; Khánh Dương, Cam Túc; Thư Lan, Cát Lâm; Đường Sơn, Hà Bắc; Phủ Thuận, Liêu Ninh; Thường Xuân; Đại Khánh, Hắc Long Giang; Nhà tù nữ Trường Sa, tỉnh Hồ Nam; Sơn Đông (02); Hứa Xương, Hà Nam; Thiên An, Đường Sơn, Hà Bắc


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/身陷囹圄志不改-被非法关押的大法弟子恭祝师尊新年好-19条–436009.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share