[MINH HUỆ 31-12-2021] Tiểu đệ tử Đại Pháp tại các địa khu và tỉnh thành dưới đây ở Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Tiểu đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục (03); Huyện Hoa Xuyên, Giai Mộc Tư, Hắc Long Giang (02); Trường Xuân, Cát Lâm (02); Vọng Kinh, Bắc Kinh; Thẩm Dương, Liêu Ninh; Tân Thái, Thái An, Sơn Đông; Lịch Thành, Tế Nam, Sơn Đông; Huyện Mông Âm, Lâm Nghi, Sơn Đông; Ngọc Điền, Đường Sơn, Hà Bắc; Huyện Xích Thành, Trương Gia Khẩu, Hà Bắc (02); Chi Phù, Yên Đài, Sơn Đông; Chư Thành, Duy Phường, Sơn Đông (02); Thiểm Tây; Huyện Y Lan, Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang; Cự Lộc, Hình Đài, Hà Bắc; Bắc Kinh; Châu Hải, Quảng Đông; Đường Sơn, Hà Bắc

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/大法小弟子恭祝师尊新年好-24条–436027.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share