[MINH HUỆ 31-12-2021] Tiểu đệ tử Đại Pháp tại các địa khu và tỉnh thành dưới đây ở Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Tiểu đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục (02); Hoài Nhu; Châu tự trị người Triều Tiên, Diên Biên, Cát Lâm; Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông (02); Bình Độ, Thanh Đảo, Sơn Đông; Lan Sơn, Lâm Nghi, Sơn Đông; Du Thụ, Trường Xuân, Cát Lâm; Trùng Khánh; Nông trường Tiền Tiến, KIến Tam Giang, Hắc Long Giang; Thiết Đông, An Sơn, Liêu Ninh (02); Thường Xuân, Cát Lâm; Chi Phù, Yên Đài, Sơn Đông; Tân Tập, Thạch Gia Trang, Hà Bắc; Lữ Thuận, Đại Liên, Liêu Ninh; Xích Phong, Khu tự trị Nội Mông Cổ; Liêu Dương, Liêu Ninh; Thương Khê, Quảng Nguyên, Tứ Xuyên; Hắc Long Giang; Huyện Bột Lợi, Thất Đài Hà, Hắc Long Giang; Thạch Kiều, Doanh Khẩu, Liêu Ninh

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/大法小弟子恭祝师尊新年好-23条–435975.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share