[MINH HUỆ 31-12-2021] Đệ tử trong hệ thống giáo dục tại các khu vực và địa khu dưới đây ở Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ.

Đệ tử Đại Pháp công tác trong hệ thống giáo dục tại Đại Lục; Sơn Tây; Nhiêu Dương, Hành Thủy, Hà Bắc; Trường Xuân, Cát Lâm; Bắc Kinh; Ngũ Thường, Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang; Đại học Tây Nam; Đại Liên, Liêu Ninh; Tứ Xuyên; Đại học Giao thông Tây An, Thiểm Tây; Khúc Chu, Hàm Đan, Hà Bắc; Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang; Huyện Song Phong, Lâu Để, Hồ Nam; Đại học Tương Đàm, Hồ Nam (02); Hà Bắc; Đại học Nông nghiệp Cát Lâm; Giai Mộc Tư, Hắc Long Giang; Cát Lâm (02); Huyện Đô Xương, Cửu Giang, Giang Tây; Tế Nam, Sơn Đông; Đại học Khoa học Kỹ thuât Trung Quốc; Đại học Sư phạm Bắc Kinh; Đại học Bắc Kinh

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/教育系统大法弟子恭祝师尊新年好-25条–435984.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share