[MINH HUỆ 31-12-2021] Tiểu đệ tử Đại Pháp tại các địa khu và tỉnh thành dưới đây ở Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Tiểu đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục; Thạch Gia Trang, Hà Bắc; Giang Tô; An Sơn, Liêu Ninh; Thường Châu, Giang Tô; Mỏ dầu Thắng Lợi; Huyện tự trị Mãn tộc Tụ Nham, An Sơn, Liêu Ninh (03); Côn Minh, Vân Nam; Đào Sơn, Thất Đài Hà, Hắc Long Giang; Vân Nam; Nghi Lương, Côn MInh, Vân Nam; Tân Cương; Tây Thành, Bắc Kinh; Thông Hóa, Cát Lâm; Lai Châu, Yên Đài, Sơn Đông; Nông trường Tiền Tiến, Kiến Tam Giang, Hắc Long Giang; Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm; Tập đoàn Lai Cương, Sơn Đông; Phúc Châu, Phúc Kiến; Quý Dương, Quý Châu

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/大法小弟子恭祝师尊新年好-22条–436017.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share