[MINH HUỆ 31-12-2021]

Nhân dịp Năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp tại các địa khu sau đây ở Bắc Kinh, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Bắc Kinh (08); Xương Bình (03); Thông Châu (02); Mã Gia Bảo, Phong Đài (02); Thạch Cảnh Sơn; Đường Tân Nguyên, Triêu Dương; Tây Thành (02); Triêu Dương (03); Đại Hưng; Thuận Nghĩa (02); Trường Tân Điếm, Phong Đài; Diên Khánh

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/北京大法弟子恭祝师尊新年好-26条–436014.html

 

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share