[MINH HUỆ 31-12-2021] Các đệ tử Đại Pháp cùng người dân đã minh bạch chân tướng tại các khu vực dưới đây ở Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ.

Giai Mộc Tư thuộc Hắc Long Giang; nông trường huyện Thang Nguyên thuộc Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang (2); huyện Ninh Hạ thuộc Thiên Tân; người dân đã minh bạch chân tướng ở quận Xương Bình, thuộc Bắc Kinh; người dân đã minh bạch chân tướng ở Đại Lục (2); Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh (2); Bảo Định, tỉnh Hà Bắc; huyện Kiến Bình thuộc Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh; quận Giang Bắc thuộc Trùng Khánh; huyện Tân Tân thuộc Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh (2); Thừa Đức thuộc Hà Bắc; huyện Nông An thuộc Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm; huyện Xích Thành thuộc Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc; huyện Khánh An thuộc Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang; thành phố Bạng Phụ thuộc tỉnh An Huy; một đại gia đình ở Đại Lục; quận Nhạn Giang thuộc Tư Dương, tỉnh Tứ Xuyên; Vũ Hán thuộc Hồ Bắc; huyện Bình Nguyên thuộc tỉnh Sơn Đông; thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang; Đại Khánh thuộc tỉnh Hắc Long Giang; thành phố Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/大陆大法弟子和明真相百姓恭祝师尊新年好-25条–436030.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share