[MINH HUỆ 31-12-2021] Các học viên mới đến từ các khu vực dưới đây ở Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ.

Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm (3); một học viên mới ở Trung Quốc Đại Lục; quận Du Bắc thuộc Trùng Khánh (2); Duy Phường, tỉnh Sơn Đông; Bổn Khê thuộc Liêu Ninh (2); quận Thuận Thành thuộc Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh; một nhóm học Pháp ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên; đệ tử ở Bắc Kinh; huyện Thâm Trạch thuộc Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc; Côn Minh thuộc Vân Nam; hai vợ chồng học viên mới ở Quý Dương, tỉnh Quý Châu; thành phố Cửu Giang thuộc Giang Tây (2); huyện Doanh Sơn thuộc Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên; khu Lâu Để thuộc Hồ Nam; hai vợ chồng đệ tử cao tuổi ở Bắc Kinh; huyện Thập Phương thuộc Tứ Xuyên; Đức Dương thuộc Tứ Xuyên; huyện Tuy Trung thuộc Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh; Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/新学员恭祝师尊新年好-23条–435985.htmlĐăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share