[MINH HUỆ 31-12-2021] Theo sư phụ chính Pháp, vinh quang vô thượng. Cảm tạ Sư tôn truyền cấp Đại Pháp vũ trụ cho chúng sinh, cảm tạ ân từ bi cứu độ của Sư tôn! Các đệ tử Đại Pháp từ 30 tỉnh, khu tự trị và thành phố ở Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Ngàn vạn năm chờ đợi cuối cùng đến bờ bỉ ngạn

Đại Pháp từ bi vô hạn cứu độ chúng sinh

Sứ giả của Thần gánh vác sứ mệnh cứu người

Trước đại kiếp thức tỉnh chúng sinh lên thuyền Pháp

Các đệ tử Đại Pháp từ 30 tỉnh, khu tự trị và thành phố ở Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Cửu Giang, Giang Tây; Trường Xuân, Cát Lâm; Phòng Sơn, Bắc Kinh; Tây Hạ, Ngân Xuyên, Ninh Hạ; Tốn Khắc, Hắc Long Giang; Cách Nhĩ Mộc, Châu tự trị Hải Tây, Thanh Hải; Hưng Khánh, Ngân Xuyên, Ninh Hạ; Cửu Long Pha, Trùng Khánh; Phụ Khang, Xương Cát Châu, khu tự trị Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương; Bộc Dương, Hà Nam; Đại Xưởng, Lục Hợp, Giang Bắc, tân khu Nam Kinh, Giang Tô; Thái Cốc, Tấn Trung, Sơn Tây; Bảo Kê, Thiểm Tây; Quý Châu; Lan Khê, Chiết Giang; Hải Nam (2); Côn Minh, Vân Nam; Tân Cương; Xích Phong, Nội Mông Cổ; Cổ Lâu, Phúc Châu, Phúc Kiến; Quảng Tây; Bác Bạch, Quảng Tây; Bình Đàm, Phúc Kiến; Lâm Hải, Chiết Giang; Bích Sơn, Trùng Khánh; Niễn Tử Sơn, Tề Tề Cáp Nhĩ, Hắc Long Giang; Du Trung, Lan Châu, Cam Túc; Nam Ninh, khu tự trị dân tộc Tráng, Quảng Tây; Thâm Quyến, Huệ Châu, Quảng Đông; Thạch Gia Trang, Hà Bắc; Tương Đàm, Hồ Nam; Dien Cát, Diên Biên Châu, Cát Lâm; Vũ Huyệt, Hoàng Cương, Hồ Bắc; huyện Tào, Hà Trạch, Sơn Đông; Miên Dương, Tứ Xuyên; Phủ Thuận, Liêu Ninh.

Nhóm học Pháp ở Thiên Tân; Lan Châu, Cam Túc; tân khu Phổ Đông, Thượng Hải; Lư Dương, Hợp Phì, An Huy.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/见证大法弟子的坚忍慈悲-民众敬祝大法师父新年好-436088.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share