[MINH HUỆ 30-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở An Huy, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: An Huy; An Khánh (4); Lợi Tân, Bạc Châu (2); Lâm Tuyền, Phụ Dương; Trừ Châu; Hợp Phì; Đồng Lăng; Phụ Dương (3); Giới Thủ, Phụ Dương; Hoài Bắc (3); Bạng Phụ; Hoàng Sơn (2); đệ tử Đại Pháp ở Phụ Dương, An Huy đang công tác tại Giang Tô.

Nhóm học Pháp ở An Khánh.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/安徽大法弟子恭祝师尊新年好-23条–435836.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share