[MINH HUỆ 30-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Hà Bắc; Khúc Chu, Hàm Đan (6); huyện Ngụy, Hàm Đan; Hành Thủy (2); huyện Cảnh, Hành Thủy; Diêm Sơn, Thương Châu; Đông Quang, Thương Châu; Long Nghiêu, Hình Đài; huyện Uy, Hình Đài; huyện Thanh, Thương Châu; Thương Châu.

Nhóm học Pháp ở: Khúc Chu, Hàm Đan; Quảng Bình, Hàm Đan; Hành Thủy (2); Thâm Châu, Hành Thủy.

Điểm tài liệu ở: Vĩnh Niên, Hàm Đan; Hình Đài.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/河北大法弟子恭祝师尊新年好-24条–435847.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share