[MINH HUỆ 30-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Hồ Bắc, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Hồ Bắc (2); Ôn Tuyền, Hàm Ninh (3); Vũ Hán (6); Sa Thị, Kinh Châu; Thập Yển;  Hàm Ninh (2); Ma Thành, Hoàng Cương.

Thượng Hải.

Nhóm học Pháp ở: Vũ Hán (2); Tương Dương; Hồ Bắc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/湖北大法弟子恭祝师尊新年好-20条–435849.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share