[MINH HUỆ 30-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Sơn Đông, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Vinh Thành, Uy Hải; Chiêu Viễn, Yên Đài (4); Uy Hải; Lâm Thanh, Liêu Thành (2); Tri Bác; khu phát triển Yên Đài (2); Trường Đảo; huyện Quan, Liêu Thành (7); Huệ Dân, Tân Châu.

Nhóm học Pháp ở: khu phát triển Yên Đài; Chiêu Viễn, Yên Đài.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/山东大法弟子恭祝师尊新年好-22条–435838.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share