[MINH HUỆ 30-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Hà Nam, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Bình Đỉnh Sơn; Tiêu Tác (5); Hạng Thành, Chu Khẩu; Trầm Khâu, Chu Khẩu (2); Thương Thủy, Chu Khẩu; Hứa Xương; Tháp Hà; Lạc Dương; Chu Khẩu; Tín Dương; Bộc Dương; Nam Dương; Khai Phong; huyện Huy, Tân Hương.

Nhóm học Pháp ở: Hứa Xương; Bộc Dương (2); Hứa Xương; An Dương.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/河南大法弟子恭祝师尊新年好-24条–435848.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share